Розділи сайта
Скачать TIGER CMS
Новини школи
Новини
Звіт керівника

ЗВІТ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

директора Козлова Олександра Леонідовича

 


1. Загальна інформація про школу

 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14 є комунальною власністю Вінницької міської ради. Управління та фінансування здійснюється Департаментом освіти Вінницької міської ради.

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу закладу навчання у школі організовано з метою забезпечення оптимальних умов всебічного становлення особистості учнів, досягнення ними рівня навчальних досягнень, що відповідає потенційним можливостям учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів і схильностей.

Усі діти і підлітки шкільного віку, що проживають у мікрорайоні школи, здобувають загальну середню освіту. На початок навчального року мережа закладу становила 218 учнів.

На початок 2018-2019 навчального року у закладі працювало                               28 працівників, у тому числі 20 педагогічних та 8 технічних працівників.

Школа повністю укомплектована педагогічними кадрами, вакантних посад немає. Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі у 2018-2019 н.р. становило 17,25 год.

2. Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу


2.1. Методична робота.

До структури методичної роботи школи входять педагогічна рада, методична рада та 5 шкільних методичних об'єднання вчителів: початкових класів, гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу, естетично-оздоровчого циклу, класних керівників. Координація роботи здійснюється у співпраці з Департаментом освіти, методичним кабінетом Департаменту освіти ВМР.

З метою забезпечення підвищення рівня професійної компетентності вчителів, поглиблення знань вчителів з теорії і практики інноваційної діяльності, активізації творчого потенціалу та надання дієвої допомоги педагогам щодо розвитку їх майстерності як комплексу професійних знань, умінь і навичок у 2018-2019 н.р. було розпочато роботу над науково-методичною проблемою «Підвищення рівня вмотиваності та кваліфікованості педагога як  умова  формування ключових компетентностей випускника школи - цілісної особистості, інноватора, патріота»

Учителі школи йдуть в ногу з життям. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи.

3 вчителів закладу взяли участь у конкурсі методичних посібників «Ярмарок фахових сподівань», а вчителі Козлов у номінації освітній менеджмент посів ІІІ місце,  Козлов Дзюбенко Довгополюк  у номінації навчально-методичний посібник посіли ІІІ місце.

Педагоги школи активно залучаються до роботи у міських семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях.

Участь у X Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті 2018». Номінація «Упровадження сучасних засобів навчання, проектів, програм і технологій для вдосконалення та підвищення ефективності освітнього процесу». Диплом лауреата.

24.10.2018

 

Ці виставки є найбільшими професійними форумами освітніх, наукових та науково-технічних інновацій, ефективним майданчиком для діалогу представників закладів освіти різних країн, інструментом популяризації новітніх освітніх методик, інформаційних технологій та інструментів, спрямованих на формування сучасного рівня національної системи освіти.

 

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.

 2.3. Упровадження педагогічних інновацій

Інноваційна освітня діяльність школи характеризується пошуком нових і вдосконаленням існуючих концепцій, принципів, підходів до освіти, суттєвими змінами в змісті, формах і методах навчання, виховання, управління навчально-виховним процесом. Невід'ємною складовою науково-дослідної роботи є контроль ефективності впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

1. Подяка колективу школи за кращу організацію фестивалю ранкової зарядки «Рух заради здоров'я» з нагоди Дня фізичної культури та спорту у номінації-краща ЗОШ Листопад, .2018

2.Мошенська С.В. Підготувала переможця міського конкурсу «Майстер Краснопису» учениця 3 класу Чайковська Софія  21.03.2019р

3. Козлов О.Л. Участь у Ярмарці фахових сподівань «Управління мотивацією професійного розвитку педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» ІІІ місце  Грамота. Сертифікат. 27.05.2019

5. Янахманова О.Р. ІІ етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом «Об'єднаймося ж, брати мої» у номінації «Історія України і державотворення» у 2018-2019 навчальному році ( 2 призери: Козак Максим, Ковальський Владислав - 9 клас ІІІ місце) Грамота, Травень. 2019

6. Дзюбенко В.С. Участь у Ярмарці фахових сподівань «Формування цифрової компетентності школяра з використанням сучасних мультимедійних засобів навчання» ІІІ місце  Грамота. Сертифікат. 27.05.2019

7. Довгополюк І.О.Участь у Ярмарці фахових сподівань «Формування цифрової компетентності школяра з використанням сучасних мультимедійних засобів навчання» ІІІ місце  Грамота. Сертифікат27.05.2019

8. Побережник О.С. Підготував переможців та призерів  конкурсів: Міський конкурс «Зустріч птахів», Всеукраїнський конкурс «Загадкове життя домашніх улюбленців»,  Всеукраїнський конкурс «Загадкове життя домашніх улюбленців» ІІ Всеукраїнський конкурс «Гуманне ставлення до тварин», Обласний конкурс дитячого малюнку «Донбас і Крим місце зустрічі - Україна!», Обласний конкурс малюнку «Моя мирна Україна», Конкурс «День зустрічі птахів»,

9. Півторак С.В. Підготувала переможця обласного етапу Всеукраїнського фестивалю «Сурми звитяги» (Богданюк Дарина 8 клас. Гран-прі)жовтень, 2018; Підготувала переможця Всеукраїнського фестивалю «Сурми звитяги» (Богданюк Дарина 8 клас І місце жовтень, 2018; підготувала призерів Міська виставка-конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій клас», травень.2019

Педагоги школи впевнені, що якісна переорієнтація педагогічного процесу стає можливою за умови впровадження саме інтерактивного й особистісно орієнтованого навчання, бо практика показує перспективність тих інновацій, які дійсно перетворюють кожного учасника освітнього процесу на суб'єкт освітньої діяльності. Головний напрям методичної роботи в школі - особистісно орієнтований, індивідуально - діяльнісний підхід, мультідисциплінарний підхід до роботи з педагогічними кадрами. Саме такий підхід забезпечує високу результативність методичної ро­боти.

 

2.4. Навчальна діяльність учнів.

Адміністрація школи постійно вдосконалює сис­тему контролю за навчальними досягненнями учнів через моніторингове дослідження за такими напря­мами:

  • якість знань учнів школи за результатами річ­ного оцінювання;
  • навчальні досягнення кожного класу окремо;
  • рівень навчальних досягнень учнів з предметів;
  • участь у олімпіадах, конкурсах, науково-дослідній роботі МАН.

Аналіз результатів кожного навчального ро­ку свідчить про стабільність динаміки навчаль­них досягнень.

 Досягти високих результатів неможливо без контролю процесу діяльності, без моніторингу ви­явлення тенденцій динаміки, її розвитку. Тому збирання інформації, аналіз успіш­ності проводиться за кожним се­местром окремо і в порівнянні з минулими роками.

На високому рівні освітньої діяльності протя­гом багатьох років тримається рівень навчальних досягнень учнів початкової ланки, що свідчить про професіоналізм учителів, їхній творчий пошук. Учнів, які б навчалися на початковому рівні, у по­чатковій школі немає.

Динаміка навчальних досягнень учнів 5-9-х класів за результатами річного оцінюван­ня є стабільною, а якість навчання відповідає достатньому рівню освітньої діяльності.

Результативною є робота педагогічного колек­тиву з обдарованими школярами, підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, науково-дослідній роботі.

За підсумками навчального року учні школи показали хороший рівень досягнень, що становить якість знань 63,6%. В порівнянні з минулим роком зросла на 7 %

 На високому і достатньому рівні 15 учнів закінчили навчальний рік з «Похвальним листом».

 

 

 

 

2.5. Виховна та позакласна робота

 

Пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу.

 Планування виховної роботи здійснюється згідно з методичними рекомендаціями МОН України за напрямами громадянського виховання: військово-патріотичним, естетичним, моральним, екологічним та формування здорового способу життя.

Виховна діяльність школи була спрямована на реалізацію законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", державних національних програм.

Відповідно до закону України "Про освіту", з метою забезпечення Конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчання і вихованням дітей і підлітків шкільного віку в школі здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи. У класних журналах заповнюються щодня сторінки обліку відвідування школи кожного семестру. Причини відсутності учня у школі підтверджуються відповідними документами, які зберігаються у спеціальних теках та систематично перевіряються.

Педагогічний колектив школи забезпечує організаційні заходи з профілактики злочинності, правопорушень та негативних явищ в учнівському середовищі.

Превентивне виховання в школі спрямоване на попередження різних форм асоціальної поведінки учнів (правопорушень, шкідливих звичок, статевих порушень та їх наслідків). З цією метою проводяться місячники з профілактики та негативних явищ, правові тижні, дні правової освіти. Профілактична робота в школі систематично проводиться лише 5 учнів у школі стоїть на внутрішкільному обліку. Виховна робота підпорядкована виховній проблемі школи. Головна увага приділяється формуванню громадянина - патріота України, створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання громадянина з демократичними традиціями, світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання свідомого ставлення до свого здоров'я.

Протягом року учні школи активно брали участь у спортивних змаганнях спортивно-массовою роботою охоплено - 86% учнів школи.

 

3. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази

Будівля школи нетипова, одноповерхова, збудована у 1899 та у 1954 році.

Проектна потужність -118 місць.

Стан збереження задовільний, будівля й при­міщення в цілому відповідають державним сані­тарним нормам облаштування й утримання ЗНЗ.

Хоча з моменту введення будівлі в експлуата­цію капітальний ремонт комунікацій не прово­дився, на сьогодні системи водопостачання, каналізації та опалення зна­ходяться в задовільному стані, тому що регулярно здійснюється профілактичний ремонт окремих ко­мунікацій. Конт­роль за станом приміщень із боку керівництва шко­ли здійснюється постійно. Санітарний стан при­міщень, коридорів за­довільний.

Станом на 01.09.2018 року в закладі з 7 навчальних приміщень                                          2 використовується для навчання учнів початкової школи, 5 - для навчання учнів 5-9 класів. У школі працює точка доступу до мережі Інтернет через Wi-Fi технології, яка покриває 75 % площі приміщення закладу. Завдяки підключенню до мережі Інтернет заклад здійснює електронний документообіг з Департаментом освіти, міським методичним кабінетом, іншими загальноосвітніми закладами. Електронна адреса закладу: sch14@galaxy.vn.ua..

Сайт закладу: https://sch14.edu.vn.ua.

У закладі працює кабінет інформатики. У кабінеті встановлений навчальний комп'ютерний комплекс (10+1) з ліцензованим програмним забезпеченням. Всі комп'ютери знаходяться в локальній мережі та підключені до мережі Internet. (діаграма 1.)

 

Діаграма1.Відсоток учнів, які забезпечені комп`ютерами

Отже, завдяки реалізації проекту створено єдиний інформаційно-освітній простір, який включає сукупність технічних, програмних, телекомуні-каційних і методичних засобів, що дозволяють застосовувати в освітньому процесі нові інформаційні технології і здійснювати збір, зберігання і обробку даних системи освіти. Єдиний інформаційно-освітній простір здійснює підтримку освітнього процесу і автоматизацію управлінської діяльності, забезпечує підвищення якості освіти і будується на основі розвитку ключових та предметних компетентностей  учнів закладу.

Поточні ремонти проводяться за рахунок добровіль­них батьківських і спонсорських внесків.

 

4. Залучення додаткових джерел фінансування та їх раціональне використання

 

Фінансування школи здійснюється через централізовану бухгалтерію департаменту  освіти ВМР. Фінансування проводиться за рахунок коштів державного та міського бюджету.

Використання державних коштів відбувається у межах фінансування та штатного розпису.  Додатковими джерелами фінансування є благодійна допомога батьків учнів школи та спонсорів. Станом на 30.05.2019 року сума видатків становить 11 млн. 025 тис. 992 грн., 93 коп.

 

 

 

5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я учнів та педпрацівників

 5.1. Організація харчування та медичного обслуговування

 

Школа не має власної їдальні, а буфет-роздаток  через що діти 1-4 класів харчуються КП ГХ «Меридіан».  В навчальному закладі навчається 218 учнів, з них безкоштовним гарячим харчуванням охоплено 118 учні 1-4 класів та пільговики. За кошти батьків мають можливість харчуватися учні 5-9 класів.

З жовтня 2018 року в школі працює медична сестра. Медичний огляд школярів здійснюється двічі на семестр перед початком навчання медпрацівники оглядають дітей на педикульоз; згідно з графіком роблять щеплення учням. Всі діти перед вступом в 1 клас проходять повний медичний огляд, результати якого зберігаються в особових справах. В усіх класних журналах заведені Листки здоров'я.

Всі працівники школи вчасно проходять медичний огляд.

 

5.2. Охорона дитинства, техніка безпеки, санітарно-гігієнічний режим

 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.

 Ведеться постійна робота з дотримання тех­ніки безпеки: створено куточки безпеки жит­тєдіяльності; заклад освіти забезпечено проти­пожежним інвентарем; на всіх розетках змінної напруги є маркування; здійснено перевірку за­землення й опору ізоляції; зібрано методичні ма­теріали з питань охорони праці; означено план евакуації; пожежні виходи функ­ціонують.

Цілеспрямована робота школи з охорони пра­ці та протипожежної безпеки проводиться на достатньому рівні.

 

5.3. Надання соціальної підтримки пільговим категоріям
В школі здійснюється комплекс заходів, спрямованих на охорону здоров'я, соціальний захист дітей пільгового контингенту. На обліку в школі стоять:

  • сиріт та позбавлених батьківського піклування - немає;
  • діти-інваліди - 2 уч.;
  • одна родина у складних життєвих обставинах;
  • багатодітних сімей - 14 родин, в якій виховується 25 дітей закладу.

Для дітей пільгового контингенту в школі організовано безкоштовне гаряче харчування. У літній період дітям пільгового контингенту надається можливість оздоровлення у таборах.

 

5.4. Оздоровлення і відпочинок

 

Школою вжиті заходи для створення умов щодо повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей та працівників.

Трудові відносини в колективі школи регулюються правилами внутрішнього розпорядку, трудовим договором. Адміністрація школи спільно з профспілковим комітетом реалізує статтю 57 Закону України „Про освіту", створює належні умови праці та відпочинку, щомісячно проводить виплату заробітної плати, надає щорічну грошову винагороду в розмірі одного посадового окладу за сумлінну працю і здійснює виплату педпрацівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки.

 

5.5. Стан дитячого травматизму

 

Робота з попередження дитячого травматизму ведеться відповідно до нормативно-правової бази.

Бесіди з попередження дитячого травматизму проводяться систематично, згідно графіка. Всі бесіди обов'язково фіксуються в класному журналі. З метою забезпечення школярів знаннями, які необхідні кожній людині для збереження життя і здоров'я, проводяться тематичні виховні заходи, бесіди, вікторини, розважально-пізнавальні програми.

Про ефективність роботи свідчить той факт, що протягом навчального року зареєстровано 3 випадки травмування учнів у закладі.

 

6. Співпраця з батьками та громадськістю

 

Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.

Однією з традиційних з форм роботи з батьками у школі є батьківські збори та лекторії, на які запрошуються працівники УМВС, центру зайнятості.

Звернень громадян з питань діяльності навчального закладу за період з січня 2019  по 30.05.2019 - 32 звернення.  

Зауваження та пропозиції, що надходили від батьків в усній формі, взяті до уваги на майбутнє.

Дякую за увагу! 


Дата: 2019-06-04 14:53:41