Розділи сайта
Скачать TIGER CMS
Новини школи
Інформація для батьків майбутніх першокласників

 

Інформація для батьків майбутніх першокласників   

 

 

  З 23.10. 2021 в закладі розпочне роботу група  по підготовці дітей до навчанна у 1-му класі у 2022-2023 н.р. "Школа майбутнього першокласника" 

З метою якісної дошкільної підготовки дітей проводимо заняття з цікавої математики, рідної мови, ознайомлення із навколишнім світом, рідною природою, зображувальною діяльністю (аплікацією, ліпленням, малюванням, конструюванням), рухливими іграми. 

 на вас і ваших дітей чекає  вчитель початкових класів 

   

Побережник Інга Володимирівна

 

 

 Заняття проводяться

кожного вівторка о 17. 00 

   Освітні завдання 

Розвивальні:збагачувати уявлення дитини про природу, рукотворний світ, людей, що оточують, та саму себе; вдосконалювати вміння використовувати здобуті уявлення для подальшого розширення особистого досвіду; створювати сприятливі умови для підвищення самостійності дошкільника, довільності поведінки; вправляти в подоланні труднощів, практичному та розумовому експериментуванні; підтримувати намагання дитини адекватно оцінювати свої досягнення в продуктивних видах діяльності, в повсякденному житті - власні вчинки та особистісні якості; створювати умови для вправляння в соціальній компетентності, налагодженні доброзичливих взаємин з людьми різного віку та статі, соціальних ролей; вдосконалювати вміння володіти власним тілом, орієнтуватись у власній зовнішності та стані здоров'ї, у корисних та шкідливих для дитячого організму чинниках, впливах.
 
Виховні:виховувати культуру дитячих бажань, сприяти становленню системи елементарних цінностей, позитивного ставлення до природи, предметів, людей, самої себе; створювати умови для формування інтересів дошкільника, намірів, планів; підтримувати самодіяльність дитини, надавати простір для реалізації позитивних задумів у різних сферах життєдіяльності; виховувати культуру поведінки; залучати дитину засобами мистецтва до національної та світової культур; вправляти в умінні розмірковувати, висловлювати власні судження, відстоювати особисту думку; приділяти увагу становленню основ моральної за змістом та активної за формою позиції;  виховувати базові якості особистості (самостійність, працелюбність,
людяність, розсудливість, справедливість, самовладання, самолюбність, спостережливість, відповідальність).
 
Навчальні:створювати сприятливі умови для збагачення, розширення, систематизації знань, уявлень дитини про довкілля та власне "Я" (фізичне, психічне та соціальне) та вправляти у їх застосуванні, розкривати перспективи подальшого пізнання зовнішнього та внутрішнього світів.
 Формувати навчальні уміння - організаційні (способи самоорганізації), загальнопізнавальні (спостерігати, обстежувати, аналізувати, виділяти головне, порівнювати, запам'ятовувати, бачити проблему, розмірковувати з приводу неї, розв'язувати її, осмислювати матеріал), загальномовленнєві (культуру слухання, запитування, висловлювання, обґрунтування, доведення, налагодження спілкування), контрольно-оцінні (здійснення найпростіших форм контролю власної діяльності, перевірки зробленого, внесення потрібних корективів, виправлення помилок, вироблення оцінних суджень щодо якісно-кількісних показників зробленого та внесених у досягнення зусиль).

 

 

Наша адреса: вул. Мічуріна, 2.

Тел. 35-82-82.

Адміністрація