Розділи сайта
Скачать TIGER CMS
Новини школи
Інформація для батьків майбутніх першокласників

  

Інформація для батьків майбутніх першокласників   

 

Шановні батьки майбутніх першокласників! 

Раді повідомити вам новину: у нашому закладі з 07.10.2023 року розпочинає роботу Школа майбутнього першокласника.


Дітям у ігровій формі будуть надаватися початкові знання з математики, письма, читання, розвитку логіки. Класні кімнати початкової школи оснащені сучасними меблями та інтерактивними застосунками. Діти опановуватимуть освітню програму, реалізація якої допоможе розкрити таланти ваших дітей.

Заняття проводить вчитель початкових класів

 

Сандул Ірина Миколаївна,

 Вчитель разом з дітьми працюватиме за освітньою програмою НУШ.

Затяття та прийом заяв відбувається щосуботи

з 11.00 до  12.30 

   Освітні завдання 

Розвивальні:збагачувати уявлення дитини про природу, рукотворний світ, людей, що оточують, та саму себе; вдосконалювати вміння використовувати здобуті уявлення для подальшого розширення особистого досвіду; створювати сприятливі умови для підвищення самостійності дошкільника, довільності поведінки; вправляти в подоланні труднощів, практичному та розумовому експериментуванні; підтримувати намагання дитини адекватно оцінювати свої досягнення в продуктивних видах діяльності, в повсякденному житті - власні вчинки та особистісні якості; створювати умови для вправляння в соціальній компетентності, налагодженні доброзичливих взаємин з людьми різного віку та статі, соціальних ролей; вдосконалювати вміння володіти власним тілом, орієнтуватись у власній зовнішності та стані здоров'ї, у корисних та шкідливих для дитячого організму чинниках, впливах.
 
Виховні:виховувати культуру дитячих бажань, сприяти становленню системи елементарних цінностей, позитивного ставлення до природи, предметів, людей, самої себе; створювати умови для формування інтересів дошкільника, намірів, планів; підтримувати самодіяльність дитини, надавати простір для реалізації позитивних задумів у різних сферах життєдіяльності; виховувати культуру поведінки; залучати дитину засобами мистецтва до національної та світової культур; вправляти в умінні розмірковувати, висловлювати власні судження, відстоювати особисту думку; приділяти увагу становленню основ моральної за змістом та активної за формою позиції;  виховувати базові якості особистості (самостійність, працелюбність,
людяність, розсудливість, справедливість, самовладання, самолюбність, спостережливість, відповідальність).
 
Навчальні:створювати сприятливі умови для збагачення, розширення, систематизації знань, уявлень дитини про довкілля та власне "Я" (фізичне, психічне та соціальне) та вправляти у їх застосуванні, розкривати перспективи подальшого пізнання зовнішнього та внутрішнього світів.
 Формувати навчальні уміння - організаційні (способи самоорганізації), загальнопізнавальні (спостерігати, обстежувати, аналізувати, виділяти головне, порівнювати, запам'ятовувати, бачити проблему, розмірковувати з приводу неї, розв'язувати її, осмислювати матеріал), загальномовленнєві (культуру слухання, запитування, висловлювання, обґрунтування, доведення, налагодження спілкування), контрольно-оцінні (здійснення найпростіших форм контролю власної діяльності, перевірки зробленого, внесення потрібних корективів, виправлення помилок, вироблення оцінних суджень щодо якісно-кількісних показників зробленого та внесених у досягнення зусиль).

 

 

Наша адреса: вул. Діонісія Міклера, 2.

Тел. (0432) 67-46-47

Адміністрація