Розділи сайта
Скачать TIGER CMS
Новини школи
Інформація для батьків майбутніх першокласників

Шановні батьки майбутніх першокласників!

ОГОЛОШУЄМО ПРИЙОМ ЗАЯВ

До уваги батьків першокласників  2020/2021 навчального року

 

З   01 червня 2020 року  починається   прийом  заяв про зарахування дітей до першого класу закладу.Заяви будуть прийматися  впродовж місяця - по 30 червня 2020 року (щоденно з 09.00 до 16.00).

Звертаємо увагу! Першочергове  право на зарахування до закладу загальної середньої освіти мають:

·         діти, фактичне місце проживання яких на території обслуговування обраного закладу освіти  підтверджене;

·         діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;

·         діти працівників цього закладу освіти;

Інформацію про закріплену за закладом територію обслуговування можна дізнатись на сайті закладу  та  на офіційному сайті Вінницької міської ради за посиланням:  https://cutt.ly/qyWiXLx  (рішення виконавчого комітету Вінницької міської рали від 09.04.2020 р. № 812 «Про закріплення територій обслуговування за закладами загальної середньої освіти Вінницької міської об'єднаної територіальної громади»).

Заяву про зарахування до закладу освіти батьки (один з батьків дитини) подають особисто (пред'являючи документ, що посвідчує особу заявника).

До заяви  про зарахування дитини до 1-го класу необхідно додати наступні документи:

1) копію свідоцтва про народження дитиниабо документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред'являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копію медичної довідкиза формою первинної облікової документації № 086-1/о«Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089. Звертаємо увагу! Оскільки на час карантину в медичних закладах не проводять огляди дітей, медичну довідку можна буде надати до школи до 15.08.2020 року.

3) оригінали документів, що підтверджують фактичне місце проживання дитиничи одного з батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування.

  

Рекомендації щодо процедури проведення пілотного електронного зарахування дітей до 1-го класу закладу 

 для отримання інформаціїї за посиланням

Інформація для батьків майбутніх першокласників 

  

18.10.2019  в закладі розпочне роботу група  по підготовці дітей до навчанна у 1-му класі у 2020-2021 н.р. "Школа майбутнього першокласника" 

З метою якісної дошкільної підготовки дітей проводимо заняття з цікавої математики, рідної мови, ознайомлення із навколишнім світом, рідною природою, зображувальною діяльністю (аплікацією, ліпленням, малюванням, конструюванням), рухливими іграми. 

Щоп"ятниці о 17.00 годині на вас і ваших дітей чекає  вчитель початкових класів 

  

Мошенська Світлана Василівна

 

 Заняття проводяться безкоштовно.

   Освітні завдання 

Розвивальні:збагачувати уявлення дитини про природу, рукотворний світ, людей, що оточують, та саму себе; вдосконалювати вміння використовувати здобуті уявлення для подальшого розширення особистого досвіду; створювати сприятливі умови для підвищення самостійності дошкільника, довільності поведінки; вправляти в подоланні труднощів, практичному та розумовому експериментуванні; підтримувати намагання дитини адекватно оцінювати свої досягнення в продуктивних видах діяльності, в повсякденному житті - власні вчинки та особистісні якості; створювати умови для вправляння в соціальній компетентності, налагодженні доброзичливих взаємин з людьми різного віку та статі, соціальних ролей; вдосконалювати вміння володіти власним тілом, орієнтуватись у власній зовнішності та стані здоров'ї, у корисних та шкідливих для дитячого організму чинниках, впливах.
 
Виховні:виховувати культуру дитячих бажань, сприяти становленню системи елементарних цінностей, позитивного ставлення до природи, предметів, людей, самої себе; створювати умови для формування інтересів дошкільника, намірів, планів; підтримувати самодіяльність дитини, надавати простір для реалізації позитивних задумів у різних сферах життєдіяльності; виховувати культуру поведінки; залучати дитину засобами мистецтва до національної та світової культур; вправляти в умінні розмірковувати, висловлювати власні судження, відстоювати особисту думку; приділяти увагу становленню основ моральної за змістом та активної за формою позиції;  виховувати базові якості особистості (самостійність, працелюбність,
людяність, розсудливість, справедливість, самовладання, самолюбність, спостережливість, відповідальність).
 
Навчальні:створювати сприятливі умови для збагачення, розширення, систематизації знань, уявлень дитини про довкілля та власне "Я" (фізичне, психічне та соціальне) та вправляти у їх застосуванні, розкривати перспективи подальшого пізнання зовнішнього та внутрішнього світів.
 Формувати навчальні уміння - організаційні (способи самоорганізації), загальнопізнавальні (спостерігати, обстежувати, аналізувати, виділяти головне, порівнювати, запам'ятовувати, бачити проблему, розмірковувати з приводу неї, розв'язувати її, осмислювати матеріал), загальномовленнєві (культуру слухання, запитування, висловлювання, обґрунтування, доведення, налагодження спілкування), контрольно-оцінні (здійснення найпростіших форм контролю власної діяльності, перевірки зробленого, внесення потрібних корективів, виправлення помилок, вироблення оцінних суджень щодо якісно-кількісних показників зробленого та внесених у досягнення зусиль).

 

 

Наша адреса: вул. Мічуріна, 2.

Тел. 35-82-82.

Адміністрація